• Digitale Algemene Leden Vergadering 10 November 2020

  3 nov 2020
 • Beste HKC'ers, 

  Dinsdag 10 november is er weer de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) van HKC. Hier vertellen het bestuur en de commissies wat zij het afgelopen jaar gedaan hebben en wat de plannen zijn voor de toekomst. Ook de financiën komen hier natuurlijk aan bod.

  Anders dan andere jaren zullen wij de vergadering dit jaar online organiseren. De online vergadering zal om 20.00 uur beginnen. 

  De ALV staat open voor alle leden en andere betrokkenen (zoals ouders) en geïnteresseerden. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat alleen leden van 16 jaar en ouder stemrecht hebben. Wat natuurlijk niet betekent dat anderen geen invloed kunnen uitoefenen. Wij horen graag ieders mening.
   
  Tijdens de ALV wordt ook weer de Kei van het Jaar uitgereikt. Deze prijs is dit jaar voor een aantal vrijwilligers die het afgelopen jaar (of misschien wel meerdere jaren) veel of juist iets heel bijzonders voor de vereniging heeft gedaan. Wie dit zijn blijft een verrassing tot de ALV. 

  De agenda van de ALV ziet en als volgt uit:

  1. Opening

  2. Vaststellen agenda

  3. Mededelingen en ingekomen stukken

  4. Notulen ALV 4 november 2019

  5. Jaarverslagen en installatie commissies

      a. Jaarverslagen commissies

      b. Installatie commissies

  6. Jaarverslag bestuur

  7. Financiën

      a. Afrekening 2019/2020

      b. Verslag kascommissie

      c. Begroting 2020/2021

  9. Stemming kascommissie en bestuur (*)

  10. Decharge en installatie commissies en bestuur

  11. Kei van het jaar

  12. Jubilarissen

  13. Rondvraag

  14. Sluiting

  * Stemming d.m.v. online stemmen 

  We hopen veel mensen te zien online tijdens de ALV. Kun je niet aanwezig zijn maar wil je jouw stem laten horen dan kun je hiervoor een ander machtigen. Graag horen wij uiterlijk zaterdag 7 november of je aanwezig bent bij de ALV, of dat je een ander wilt machtigen voor het stemmen. Dit kan via het registratieformuliervoor de ALV.

  De notulen, de financiële stukken en de jaarverslagen worden na aanmelding per e-mail verstuurd. In deze e-mail vind je dan ook de instructies over deelname aan de ALV. De e-mail zal iedere
   geregistreerde zondag 8 november van ons ontvangen.  

  Tot dan.

  Het Bestuur

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide